Kliknij enter aby zatwierdzić, ESC aby wyjść

Program lojalnościowy KRUK

Branża: finansowa, zarządzanie wierzytelnościami.

Grupa VSC wspólnie z dedykowanym zespołem menedżerów Grupy KRUK, lidera rynku zarządzania wierzytelnościami opracowała innowacyjny program bonusowy “Marzenia z gwarancją spełnienia” dla osób zadłużonych.

Motyw przewodni i katalog nagród programu:

System lojalnościowy premiuje systematyczność i rzetelność spłacania rat. Uczestnicy regulujący zadłużenie w terminach zgodnych z zawartym dokumentem ugody oraz zasadami programu, premiowani są przywilejami i punktami, które mogą wymienić na atrakcyjne nagrody z katalogu nagród, opracowanego przez doświadczony zespół Grupy VSC.

Strona internetowa i system lojalnościowy programu:

Program jest kompleksowo obsługiwany przez Grupę VSC. Zakres obsługi obejmuje: opracowanie koncepcji i strategii, budowa i zarządzanie platformą informatyczną, na której oparty został system lojalnościowy, naliczanie punktów, komunikacja z uczestnikami w poszczególnych kanałach, opracowanie kreacji, ‎dobór i obsługa logistyki nagród oraz rozwój programu i marketing relacji oparty o analitykę i badanie satysfakcji klienta.

W ramach współpracy z Grupą KRUK, na potrzeby programu motywacyjnego zbudowaliśmy autorski system lojalnościowy i oprogramowanie do zarządzania programem lojalnościowym, obejmujące obsługę wielokanałowej komunikacji z poszczególnymi segmentami grupy docelowej, wysyłki SMS, mailingów, newsletterów oraz spersonalizowaną komunikację realizowaną poprzez strony internetowe programu.

Grupa VSC odpowiada także za całościową kreację programu, jego key-visual oraz wszelkie adaptacje motywu przewodniego w ramach poszczególnych kanałów komunikacji w tym materiałów wykorzystywanych przez przedstawicieli terenowych naszego Klienta. Uczestniczymy również w obsłudze infolinii, doświadczeni konsultanci Grupy VSC odpowiadają na pytania związane z nagrodami i programem.

Zakres obsługi Grupy VSC:

:: Całościowe opracowanie koncepcji, strategii i zasad programu, specjalizacja i doświadczenie;
:: Oprogramowanie do zarządzania programem motywacyjnym, system lojalnościowy IT;
:: Kreacja, przygotowanie do druku i produkcja pakietów startowych, poligrafii i POS;
:: Kompleksowa obsługa nagród, tworzenie katalogów, zakup i logistyka nagród;
:: Opracowanie strategii komunikacji, mailingi, internet, SMS, newslettery;
:: Badania marketingowe, SecretClient® oraz badanie satysfakcji klientów;
:: Aktywizacja uczestników, marketing relacji, konkursy i promocje;
:: Rozwój programu, katalogi nagród sezonowych i specjalnych;
:: Odpowiadanie na pytania uczestników, infolinia programu;
:: Obsługa prawna i podatkowa, regulaminy.