Kliknij enter aby zatwierdzić, ESC aby wyjść

Analityka i badanie skuteczności programów

Segmentacja, siła motywacyjna i analiza efektów

Program lojalnościowy: kompleksowa analiza

Stały monitoring danych na każdym etapie programu lojalnościowego

Przetwarzanie i łączenie danych pozwala rozwijać program lojalnościowy, maksymalizować jego efekty i wpływa na cały marketing relacji firmy. Analityka i wsparcie wnioskowania to niezwykle ważne funkcje, w jaką powinny być wyposażone nowoczesne systemy lojalnościowe. Wdrażając programy motywacyjne Grupa VSC gwarantuje swoim Klientom dostęp do szablonów raportów bądź hurtowni danych. Daje to pełną kontrolę nad przebiegiem i wynikami programu oraz pozwala na włączenie do realizacji systemu lojalnościowego zarówno ścisłe kierownictwo firmy, jak i wybrane działy, kierowników regionalnych, przedstawicieli handlowych, sprzedawców.

Analityka przed uruchomieniem programu lojalnościowego

Opracowanie zasad programu, katalogu nagród musi zostać poprzedzone analizą obrotów grupy docelowej. Wnioski takiego badania pozwalają skalkulować efektywność programu z punktu widzenia firmy organizującej program motywacyjny oraz siły motywacyjnej dla jego uczestników, co ma bezpośrednie przełożenie na ich aktywność (cel: intensyfikowania sprzedaży produktów).Obroty grupy docelowej stanowią podstawę do wyliczenia osiągalności nagród dla zadanych założeń programu. Bez tej wiedzy możemy nie tylko osłabić motywację niektórych uczestników (brak realnej szansy na zgromadzenie przez nich punktów na nagrodę), ale już na początku programu, wyeliminować pewną grupę z odbioru nagród.

Realizacja systemu lojalnościowego wsparta celnymi raportami

Szybka i łatwa kontrola: opiekunowie programu po stronie organizatora otrzymują dostęp do panelu operatora i raportów wszystkich uczestników. Opiekunowie Klientów i ich przełożeni mają dostęp online do wyników swoich klientów i regionów wg ustalonej struktury poziomów uprawnień. Efektem wsparcia Grupy VSC i prac dedykowanego zespołu jest identyfikacja trendów i szans oraz rekomendacje w zakresie rozwoju programu. Proponujemy gotowe raporty dostępne online – przykładowe rodzaje raportów:

  • obroty, struktura punktów, budżet – kontrola wykorzystania budżetu i udzielonego rabatu,
  • nagrody – redempcja i najczęściej zamawiane nagrody,
  • struktura SKU – udział faktur w poszczególnych grupach SKU,
  • promocje – realizacja i aktywność uczestników w poszczególnych grupach,
  • uczestnicy – liczba zarejestrowanych uczestników i ich pozycje na mapie progów nagród,
  • komunikacja – wysyłka komunikatów SMS i e-mail.