Kliknij enter aby zatwierdzić, ESC aby wyjść

Grupa Żywiec Browar Zysków – Programy Lojalnościowe

Branża: FMCG / Spożywcza

Projekt i kompleksowa obsługa innowacyjnego programu partnerskiego “Klub Partnerski Browar Zysków” w dedykowanym kanale dystrybucji: w sieci sprzedaży detalicznej Żabka i Freshmarket. Akcja stanowiąca kontynuację linii strategicznej i komunikacyjnej, zapoczątkowanej przez program lojalnościowy “Akademia Zysków Grupy Żywiec” i wprowadzająca w dedykowanym segmencie grupy docelowej dodatkowe zasady i system punktacji, ściśle wynikający z przeprowadzonej analityki, potwierdzonej przez badania marketingowe, w tym badanie satysfakcji klientów biznesowych. Grupa VSC oparła ten program motywacyjny na dedykowanym systemie lojalnościowym IT,a główny akcent w komunikacji i wszelkich aktywnościach położono na marketing relacji.

Strona internetowa programu lojalnościowego:

Zakres obsługi Grupy VSC:

:: Całościowe opracowanie koncepcji, strategii i zasad programu, specjalizacja i doświadczenie;
:: Oprogramowanie do zarządzania programem motywacyjnym, system lojalnościowy IT;
:: Kreacja, przygotowanie do druku i produkcja pakietów startowych, poligrafii i POS;
:: Kompleksowa obsługa nagród, tworzenie katalogów, zakup i logistyka nagród;
:: Opracowanie strategii komunikacji, mailingi, internet, SMS, newslettery;
:: Badania marketingowe, SecretClient® oraz badanie satysfakcji klientów;
:: Aktywizacja uczestników, marketing relacji, konkursy i promocje;
:: Rozwój programu, katalogi nagród sezonowych i specjalnych;
:: Odpowiadanie na pytania uczestników, infolinia programu;
:: Obsługa prawna i podatkowa, regulaminy.