Kliknij enter aby zatwierdzić, ESC aby wyjść

Lukas Bank 5 – Programy Lojalnościowe

Branża: Bankowość / Finanse

Projekt, wdrożenie i kompleksowa obsługa programu lojalnościowego oraz konkursów. To już piąta odsłona programu realizowanego pod spójną nazwą „Raty dobrze reprezentowane”, pełniącą zarazem funkcję call-to-action akcji. Grupa VSC objęła program lojalnościowy całościową opieką, która objęła m.in. projekt i wdrożenie akcji, a do jej obsługi zbudowaliśmy dedykowany informatyczny system lojalnościowy wraz z platformą komunikacyjną oraz modułami analitycznymi i raportowymi oraz funkcjami pozwalającymi na zarządzanie zamówieniami nagród i realizacją ich logistyki, zakupów, konfekcjonowania i wysyłek poszczególnych pozycji z katalogu nagród.

Program lojalnościowy – okładka katalogu nagród:

Jedna ze stron katalogu nagród:

Projektowanie i obsługę akcji wspiera dział badań Grupy VSC, wykorzystujący doświadczenia w zakresie badania satysfakcji klientów oraz oczekiwań aktualnych i potencjalnych uczestników programu premiowego. Grupa VSC położyła w nim szczególny nacisk na marketing relacji, czyli tworzenie więzi z ważną grupą docelową Credit Agricole Bank Polska (Lukas Bank po rebrandingu) obejmującą pośredników w zakresie sprzedaży ratalnej. W zakres prac naszego zespołu wchodzi kompleksowa obsługa programu lojalnościowego, monitorowanie jego przebiegu i inicjowanie dodatkowych działań aktywizujących uczestników.

Zakres obsługi Grupy VSC:

:: Całościowe opracowanie koncepcji, strategii i zasad programu, specjalizacja i doświadczenie;
:: Oprogramowanie do zarządzania programem motywacyjnym, system lojalnościowy IT;
:: Kreacja, przygotowanie do druku i produkcja pakietów startowych, poligrafii i POS;
:: Kompleksowa obsługa nagród, tworzenie katalogów, zakup i logistyka nagród;
:: Opracowanie strategii komunikacji, mailingi, internet, SMS, newslettery;
:: Badania marketingowe, SecretClient® oraz badanie satysfakcji klientów;
:: Aktywizacja uczestników, marketing relacji, konkursy i promocje;
:: Rozwój programu, katalogi nagród sezonowych i specjalnych;
:: Odpowiadanie na pytania uczestników, infolinia programu;
:: Obsługa prawna i podatkowa, regulaminy.