Kliknij enter aby zatwierdzić, ESC aby wyjść

Mapei 5 – Program partnerski

Branża: Budowlana / Chemia budowlana

Okrągła, piąta edycja programu partnerskiego marki Mapei dostarcza Grupie VSC powodów do dumy, ale także stanowi niebanalne wyzwanie. Sukces wszystkich poprzednich, a także ostatniej edycji programu lojalnościowego, do której zaproszono dodatkową grupę uczestników, zachęcił naszego Klienta do rozszerzenia zasięgu wdrożonego systemu lojalnościowego i zaproszenia również pośredników sprzedaży w kanale dystrybucyjnym. To wyzwanie wymagało przygotowania rozszerzenia oprogramowania systemu IT do obsługi programu lojalnościowego, pozwalającego na zarządzanie programem wraz z obsługą katalogami nagród dedykowanymi danym grupom uczestników. Tradycyjnie już firma Mapei zleciła zespołowi Grupy VSC zaprojektowanie, przygotowanie wszystkich narzędzi, wdrożenie oraz obsługę kolejnej odsłony programu lojalnościowego.

Motyw przewodni programu lojalnościowego i strony www:

Uruchomieniu kolejnej edycji programu motywacyjnego towarzyszyło jak zwykle precyzyjne przygotowanie nowego katalogu nagród, do którego wprowadzona została nowa kategoria, zatytułowana „Strefa podarunkowa” z bogatą ofertą kart upominkowych wielu znanych marek. Tradycyjnie już do zadań Centrum Logistyki Nagród Dep. Programów Lojalnościowych Grupy VSC należy uatrakcyjnienie oferty katalogu poprzez stałe aktualizacje modeli produktów oraz wprowadzanie nagród specjalnych i sezonowych. W katalogu nagród programu premiowego, obejmującym ponad 150 różnych markowych prezentów, pojawił się szereg oczekiwanych przez grupę docelową nowości np. zestaw perkusyjny, dodany na fali zainteresowania w poprzednich edycjach instrumentami muzycznymi, zegarki typu smartwatch, stół bilardowy a nawet domowa sauna.

Przy doborze nagród Grupa VSC korzysta z badań oczekiwań i satysfakcji klientów z wielu branż. Pomocny jest także dostęp do realizowanych w trybie ciągłych badań marketingowych obecnego w naszej grupie Polskiego Programu Jakości Obsługi i platformy internetowej jakoscobslugi.pl. Przydają się również wnioski płynące z badań typu Tajemniczy Klient, których realizacją w ramach Grupy VSC zajmuje się Departament SecretClient®.

Przykład jednej ze stron katalogu nagród programu lojalnościowego:

Zakres obsługi Grupy VSC:

:: Całościowe opracowanie koncepcji, strategii i zasad programu, specjalizacja i doświadczenie;
:: Oprogramowanie do zarządzania programem motywacyjnym, system lojalnościowy IT;
:: Kreacja, przygotowanie do druku i produkcja pakietów startowych, poligrafii i POS;
:: Kompleksowa obsługa nagród, tworzenie katalogów, zakup i logistyka nagród;
:: Opracowanie strategii komunikacji, mailingi, internet, SMS, newslettery;
:: Badania marketingowe, SecretClient® oraz badanie satysfakcji klientów;
:: Aktywizacja uczestników, marketing relacji, konkursy i promocje;
:: Rozwój programu, katalogi nagród sezonowych i specjalnych;
:: Odpowiadanie na pytania uczestników, infolinia programu;
:: Obsługa prawna i podatkowa, regulaminy.