Kliknij enter aby zatwierdzić, ESC aby wyjść

Nokia – programy lojalnościowe

Branża: Telekomunikacja / telefony

Dla marki Nokia Lumia Windows Phone przygotowaliśmy i wdrożyliśmy program lojalnościowy, dedykowany sprzedawcom smartfonów Nokia. Zgodnie z podpisaną umową Grupa VSC zajęła się także kompleksową obsługą akcji. System lojalnościowy funkcjonujący pod nazwą Partner Nokia for Lumia Windows Phone buduje lojalność partnerów handlowych oraz sprzedawców w zakresie sprzedaży flagowej oferty modeli smartfonów naszego Klienta, a także pomaga kształtować marketing relacji w tej ważnej grupie docelowej.

Program lojalnościowy został opracowany na podstawie badania satysfakcji klientów oraz analizy ich oczekiwań i preferencji. Badania marketingowe, które przeprowadziła Grupa VSC wykazały poziom postrzegania akcji typu programy motywacyjne, konkursy i promocje oraz atrakcyjność nagród finansowych i rzeczowych w grupie docelowej. Wnioski pomogły w opracowaniu odpowiedniej komunikacji oraz w stworzeniu stron internetowych programu. Tworzone przez Grupę VSC systemy lojalnościowe, cechuje elastyczność i wysoka funkcjonalność, a także szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie marketingu relacji, tak jest również w przypadku programu Partner Nokia for Lumia Windows Phone. Funkcje systemu obsługującego ten program partnerski obejmują także pogłębianie wiedzy i umiejętności handlowych sprzedawców uczestniczących w tej akcji. Do opracowania oprogramowania do zarządzania programem lojalnościowym posłużyły moduły składające się na istniejące systemy lojalnościowe Grupy VSC, co znacznie przyspieszyło tempo prac związanych z uruchomieniem programu motywacyjnego.

W zakres obsługi akcji Partner Nokia for Lumia Windows Phone weszły także kreacja i copywriting. Nasze studio graficzne zaprojektowało key-visual i komplet materiałów komunikujących program motywacyjny. W zakresie nagród Grupa VSC wprowadziła katalog łączący atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz nagrody pieniężne wydawane w formie kart prepaid. Program partnerski został objęty opieką Centrum Logistyki Nagród Grupy VSC, które zajęło się zapewnieniem obsługi katalogu 100 markowych nagród. Grupa VSC całościowo obsługuje także system kart prepaid, do naszych zadań należy: zaprojektowanie i produkcja kart, wysyłka i doręczanie uczestnikom oraz cykliczne dokonywanie zasileń prepaidów.

Zakres obsługi Grupy VSC:

:: Całościowe opracowanie koncepcji, strategii i zasad programu, specjalizacja i doświadczenie;
:: Oprogramowanie do zarządzania programem motywacyjnym, system lojalnościowy IT;
:: Kreacja, przygotowanie do druku i produkcja pakietów startowych, poligrafii i POS;
:: Kompleksowa obsługa nagród, tworzenie katalogów, zakup i logistyka nagród;
:: Opracowanie strategii komunikacji, mailingi, internet, SMS, newslettery;
:: Badania marketingowe, SecretClient® oraz badanie satysfakcji klientów;
:: Aktywizacja uczestników, marketing relacji, konkursy i promocje;
:: Rozwój programu, katalogi nagród sezonowych i specjalnych;
:: Odpowiadanie na pytania uczestników, infolinia programu;
:: Obsługa prawna i podatkowa, regulaminy.