Kliknij enter aby zatwierdzić, ESC aby wyjść

Ultimo – programy lojalnościowe

Branża: finansowa, wierzytelności konsumenckie

Grupa VSC zaprojektowała i uruchomiła nowatorski program motywacyjny dla osób regularnie spłacających swoje zobowiązania na rynku wierzytelności konsumenckich. Dzięki “Klubowi Ultimo” osoby spłacające swoje zadłużenie zgodnie z zawartą ugodą oraz warunkami i harmonogramem spłat, premiowane są ustalonymi przywilejami wynikającego z uczestnictwa w “Klubie Ultimo”. Otrzymują również punkty redempcyjne, które mogą zostać wymienione na atrakcyjne, markowe upominki ze specjalnego katalogu nagród, przygotowanego przez ekspertów Grupy VSC.

Motyw przewodni programu lojalnościowego oraz strona logowania dla uczestników:

Program motywacyjny – pakiet materiałów:

Współpraca z Grupą ULTIMO obejmuje opracowanie całościowego projektu programu i strategii popartej przez badania satysfakcji klientów oraz badania focusowe oraz całościowe wdrożenie w ramach którego zbudowaliśmy system lojalnościowy i oprogramowanie do zarządzania programem lojalnościowym, stworzyliśmy motyw przewodni key-visual akcji wraz z jego kreatywnym rozwinięciem na poszczególne materiały i kanały komunikacji obejmujące: materiały drukowane, mailingi tradycyjne i elektroniczne, newslettery oraz wysyłki komunikatów SMS. Grupa VSC przygotowała także materiały i skrypty rozmów dla pracowników infolinii firmy Ultimo.

Obsługa zamówień nagród realizowana jest przez własne Centrum Logistyki Nagród Grupy VSC, zajmujące się aktualizacją katalogu, utrzymaniem dostępności poszczególnych modeli i typów nagród, zakupami, magazynowaniem, konfekcjonowaniem, pakowaniem, wysyłkami oraz reakcją na ewentualne reklamacje. Program lojalnościowy “Klub Ultimo” stanowi także ważne narzędzie wspierające marketing relacji naszego Klienta w poszczególnych segmentach grupy docelowej.

Zakres obsługi Grupy VSC:

:: Całościowe opracowanie koncepcji, strategii i zasad programu, specjalizacja i doświadczenie;
:: Oprogramowanie do zarządzania programem motywacyjnym, system lojalnościowy IT;
:: Kreacja, przygotowanie do druku i produkcja pakietów startowych, poligrafii i POS;
:: Kompleksowa obsługa nagród, tworzenie katalogów, zakup i logistyka nagród;
:: Opracowanie strategii komunikacji, mailingi, internet, SMS, newslettery;
:: Badania marketingowe, SecretClient® oraz badanie satysfakcji klientów;
:: Aktywizacja uczestników, marketing relacji, konkursy i promocje;
:: Rozwój programu, katalogi nagród sezonowych i specjalnych;
:: Odpowiadanie na pytania uczestników, infolinia programu;
:: Obsługa prawna i podatkowa, regulaminy.