Kliknij enter aby zatwierdzić, ESC aby wyjść

Ultimo – program lojalnościowy dla pracowników

Branża: finansowa, obsługa wierzytelności konsumenckich

Grupa VSC wraz z zespołem menedżerów firmy Ultimo SA opracowała i wdrożyła ciekawy program motywacyjny, adresowany do ponad 600 pracowników tej firmy. Jego celem jest integracja personelu, wyzwolenie jego potencjału oraz motywacja do współpracy w ramach różnych działów, zespołów i projektów. Zespół Grupy VSC stworzył i wprawił w ruch “Planetę Ultimo” – wyjątkowe miejsce we wszechświecie możliwości, w którym pracownicy naszego Klienta mogą dzielić się wiedzą i pomysłami, a ich zaangażowanie i aktywność są cenione i nagradzane.

Program lojalnościowy dla pracowników – motyw przewodni i strona internetowa:

Swoją silną pozycję na rynku zarządzania wierzytelnościami konsumenckimi firma Ultimo zawdzięcza nieustannemu rozwojowi, na który składa się energia i innowacyjność całego zespołu pracowników, a program “Planeta Ultimo” stanowi ważny element tej strategii.

Program lojalnościowy dla pracowników premiuje współpracę zespołową z koleżankami i kolegami z różnych działów, a także z partnerami biznesowymi, dostawcami i klientami. Buduje marketing relacji wewnętrznych oraz zachęca do aktywności. Nagradza pomysły i innowacyjność personelu, który otrzymał w ramach udziału w programie mnóstwo sposobów na wykazywanie swojego potencjału między innymi poprzez angażowanie się w firmowe wydarzenia, konkursy, quizy oraz przez osiąganie określonych wyników i celów biznesowych.

Grupa VSC opracowała system lojalnościowy, który premiuje także staż pracy, punktualność, terminowość oraz efektywnie zarządzając czasem i zadaniami, a także umiejętność rozwiązywania problemów. Firma Ultimo od przeszło 10 lat dba o rozwój i samorealizację zawodową pracowników na każdym szczeblu oraz wysokie standardy pracy, a program “Planeta Ultimo” dodatkowo podkreśla znaczenie Ultimo jako atrakcyjnego pracodawcy.

Program motywacyjny dla pracowników oparty został o system lojalnościowy, w którym za realizację celów i aktywność zgodną ze standardami i wymaganiami, personel firmy otrzymuje punkty, które mogą zostać przez pracowników wymienione na atrakcyjne nagrody z katalogu nagród przygotowanego przez ekspertów Grupy VSC. Nad realizacją zamówień nagród czuwa nasze Centrum Logistyki Nagród.

Zakres obsługi Grupy VSC:

:: Całościowe opracowanie koncepcji, strategii i zasad programu, specjalizacja i doświadczenie;
:: Oprogramowanie do zarządzania programem motywacyjnym, system lojalnościowy IT;
:: Kreacja, przygotowanie do druku i produkcja pakietów startowych, poligrafii i POS;
:: Kompleksowa obsługa nagród, tworzenie katalogów, zakup i logistyka nagród;
:: Opracowanie strategii komunikacji, mailingi, internet, SMS, newslettery;
:: Badania marketingowe, SecretClient® oraz badanie satysfakcji klientów;
:: Aktywizacja uczestników, marketing relacji, konkursy i promocje;
:: Rozwój programu, katalogi nagród sezonowych i specjalnych;
:: Odpowiadanie na pytania uczestników, infolinia programu;
:: Obsługa prawna i podatkowa, regulaminy.