Kliknij enter aby zatwierdzić, ESC aby wyjść

Grupa Żywiec Hektolitry Nagród – Programy Lojalnościowe

Branża: FMCG / Spożywcza

Projekt, wdrożenie i kompleksowa obsługa programu partnerskiego HEKTOLITRY NAGRÓD. Zespół Grupy VSC w ścisłej współpracy z menedżerami Grupy Żywiec opracował strategię programu motywacyjnego w kanale dystrybucji, obejmującą innowacyjne połączenie działań i narzędzi motywacji, w dwóch kolejnych ogniwach łańcucha dystrybucji. Strategia typu PUSH, skierowana do partnerów handlowych Grupy Żywiec – hurtowni i dystrybutorów, została wzmocniona dzianiami typu PULL, adresowanych do hurtowych odbiorców sprzedawanego w tym kanale asortymentu.

Pakiet materiałów programu lojalnościowego:

System lojalnościowy oparto na ilościowych i wartościowych kryteriach zakupowych, a dodatkowo premiowaniu podlegała odsprzedaż piw. W ramach programu hurtownie otrzymały nie tylko możliwość zdobycia specjalnych, specjalistycznych nagród, takich jak m.in. wózki widłowe i paletowe, drukarki etykiet, itp., ale także wsparcie marketingowe w postaci nagród dla swoich klientów. Stworzono w ten sposób program partnerski, którego uczestnicy mogą tworzyć własne programy motywacyjne dla swoich odbiorców. Grupa Żywiec wspólnie z Grupą VSC dzieli się z nimi w ten sposób cennym know-how i budżetem marketingowym oraz dostarcza narzędzia pozwalające rozwijać marketing relacji na kolejnych poziomach kanału dystrybucji.

Kompleksowa obsługa programu motywacyjnego w kanale B2B
Program realizowany jest w ramach długofalowej współpracy VSC z Grupą Żywiec, która analizując wyniki skuteczności poprzednich edycji oraz badań satysfakcji klientów B2B ponownie powierzyła nam całościową opiekę nad tym programem motywacyjnym i koordynację jego rozwoju w tak kluczowej grupie docelowej jak pośrednicy sprzedaży, dystrybutorzy i hurtownie. Kompleksowa obsługa programu lojalnościowego objęła m.in. opracowanie zasad i regulaminów, wdrożenie platformy komunikacyjnej, kreację i produkcję materiałów poligraficznych, obsługę biznesowej infolinii programu, nadzór i koordynację wszelkich działań w ramach projektu, nadzór nad stroną internetową akcji oraz całościową logistykę nagród, obejmującą dobór specjalistycznych nagród, zapewnienie ich dostępności w całym okresie programu, optymalizację zakupów, doręczanie nagród oraz obsługę reklamacji.

Zakres obsługi Grupy VSC:

:: Całościowe opracowanie koncepcji, strategii i zasad programu, specjalizacja i doświadczenie;
:: Oprogramowanie do zarządzania programem motywacyjnym, system lojalnościowy IT;
:: Kreacja, przygotowanie do druku i produkcja pakietów startowych, poligrafii i POS;
:: Kompleksowa obsługa nagród, tworzenie katalogów, zakup i logistyka nagród;
:: Opracowanie strategii komunikacji, mailingi, internet, SMS, newslettery;
:: Badania marketingowe, SecretClient® oraz badanie satysfakcji klientów;
:: Aktywizacja uczestników, marketing relacji, konkursy i promocje;
:: Rozwój programu, katalogi nagród sezonowych i specjalnych;
:: Odpowiadanie na pytania uczestników, infolinia programu;
:: Obsługa prawna i podatkowa, regulaminy.