Kliknij enter aby zatwierdzić, ESC aby wyjść

Idealny program lojalnościowy

Co sprawia, że program lojalnościowy odniesie sukces?

Kluczem jest skuteczna motywacja klientów do aktywnego uczestnictwa w programie. Dobrze skonstruowany program motywacyjny zapewnia realizację zakładanych celów, takich jak w szczególności utrzymanie lub wzrost sprzedaży, zdobycie nowych klientów i rynków, umocnienie wizerunku firmy jako partnera godnego zaufania, potwierdzone przez badanie satysfakcji klienta.

Nie ulega wątpliwości, że najskuteczniejszą drogą do osiągnięcia wyżej wymienionych celów jest zapewnienie klientowi konkretnych korzyści wynikających z jego lojalności. Tak m.in. buduje się marketing relacji. Tymi korzyściami, których skuteczność określana jest na poziomie ponad 90% są najczęściej nagrody rzeczowe lub nagrody finansowe. To dane zbierane, opracowane i aktualizowane na podstawie cyklicznych analiz, które Grupa VSC prowadzi m.in. przez badanie satysfakcji klientów oraz audyty Tajemniczy Klient SecretClient®

Przykład programu lojalnościowego Jutrzenka, w którym motywacja bazuje na sile nagród:

W tym momencie klienci, dla których Grupa VSC projektuje programy lojalnościowe dla firm oraz systemy lojalnościowe dla konsumentów oraz programy motywacyjne często zadają pytanie – czy jest możliwy skuteczny system lojalnościowy bez obietnicy nagrody dla klienta?

Ogromne, 16-letnie doświadczenie, którym wyróżnia się Grupa VSC pozwala odpowiedzieć na wyżej zadane pytanie: TAK. Chociaż w większości analizowanych wyników badania uczestników programów lojalnościowych konkluzja jest spójna: spełniona obietnica nagrody rzeczowej lub finansowej idzie w parze z budowaniem skutecznej lojalności oraz z pozyskaniem zaufania uczestnika względem marki i firmy organizującej program lojalnościowy dla firm, partnerów, pośredników, czy program lojalnościowy dla konsumentów i ich rodzin. Grupa VSC wypracowała także takie systemy lojalnościowe, w których to nie nagrody stanowią o głównej sile motywacyjnej. Co więcej, możliwy jest skuteczny system lojalnościowy bez nagród. Kluczem do znalezienia idealnego rozwiązania jest w tym przypadku szeroka, oparta o nowoczesne badania marketingowe wiedza na temat specyfiki grupy docelowej, do której kierowany jest program motywacyjny, konkurs czy sprzedaż premiowa. Więcej: programy lojalnościowe to więcej niż nagrody.

Powyższa teza została wielokrotnie potwierdzona przez badania marketingowe. Grupa VSC prowadzi badania grupy docelowej, badania preferencji, badania rynku, a realizacji każdego projektu lojalnościowego towarzyszy analiza skuteczności programu lojalnościowego poprzez oszacowanie punktu zwrotu z inwestycji. Dobry program lojalnościowy nie powinien być bowiem dla firmy kosztem, lecz inwestycją z konkretną, policzalną stopą zwrotu. Aby ją oszacować musimy rozróżnić uczestnika programu premiowego z branży FMCG, który jest równocześnie na różne sposoby motywowany przez wiele innych firm wprowadzających własne programy lojalnościowe od uczestnika z branży windykacyjnej, który będzie wymagał dodatkowego zapewnienia o solidności, wiarygodności i dobrych intencjach organizatora, w tym spełnienia obietnicy konkretnych korzyści.

W pierwszym wyżej opisanym wariancie Grupa VSC skupia się nie tylko na doborze na tyle atrakcyjnych nagród, aby skutecznie konkurować z innymi firmami oferującymi własne programy motywacyjne, ale również zapewnia szereg wartości dodanych typu e-learningi, newslettery, ankiety, konkursy, testy wiedzy, nagrody miesiąca, dodatkowa nagroda główna – przykłady. W drugim przypadku nagrody rzeczowe lub nagrody finansowe są podstawowym elementem budowania skutecznej motywacji i to na nich należy położyć główny nacisk konstruując skuteczny program lojalnościowy dla tak wymagającej grupy docelowej.

Wyzwanie, jakie Grupa VSC otrzymuje od swoich Klientów jest zwykle bardzo szerokie. Chodzi o takie zadania jak odpowiednie zaprojektowanie, sprawne wdrożenie i całościowa obsługa programu lojalnościowego. Bywa, że zadaniem jest sama obsługa nagradzania, zakupu nagród, logistyki i wysyłki nagród. Za każdym razem jednak Grupa VSC z równym zaangażowaniem obsługuje programy lojalnościowe dla firm, programy motywacyjne dla personelu oraz programy lojalnościowe dla konsumentów.

Przykłady programów lojalnościowych, w których motywacja nie ogranicza się do nagród:

Więcej w działach: Aktywna komunikacja w programie lojalnościowym;
oraz Nagrody to nie wszystko.


Zobacz wszystkie Aktualności: