Kliknij enter aby zatwierdzić, ESC aby wyjść

Lukas Bank – nagrody specjalne i sezonowe – Programy Lojalnościowe

Branża: Bankowość / Finanse

Wybór i całościowa obsługa różnorodnych zestawów nagród sezonowych i specjalnych oraz dodatkowa aktywizacja uczestników w ramach kolejnych edycji prowadzonego programu motywacyjnego „Raty dobrze reprezentowane” adresowanego do pośredników kredytowych w kanale sprzedaży detalicznej. Kolejne programy lojalnościowe, które Grupa VSC prowadzi dla Credit Agricole Bank Polska, a wcześniej dla Lukas Bank obejmują dużą różnorodność nagród ujętych w katalogi nagród i kompleksowy system lojalnościowy.

Programy lojalnościowe CA – strona www i katalogi nagród:

Program lojalnościowy z nagrodami sezonowymi:

Wartością dodaną Grupy VSC w zakresie doboru nagród są kompetencje naszego działu badań marketingowych, realizującego liczne badania satysfakcji klientów i ich oczekiwań w różnych branżach i grupach celu. Obsługa nagród objęta jest kompleksową opieką naszego Centrum Logistyki Nagród, oferującego nie tylko dobór i aktualizację nagród, ale także całościową obsługę w której zakres wchodzą: zakup, magazynowanie, pakowanie, konfekcjonowanie, wysyłka oraz zajmowanie się reklamacjami.

Zakres obsługi Grupy VSC:

:: Całościowe opracowanie koncepcji, strategii i zasad programu, specjalizacja i doświadczenie;
:: Oprogramowanie do zarządzania programem motywacyjnym, system lojalnościowy IT;
:: Kreacja, przygotowanie do druku i produkcja pakietów startowych, poligrafii i POS;
:: Kompleksowa obsługa nagród, tworzenie katalogów, zakup i logistyka nagród;
:: Opracowanie strategii komunikacji, mailingi, internet, SMS, newslettery;
:: Badania marketingowe, SecretClient® oraz badanie satysfakcji klientów;
:: Aktywizacja uczestników, marketing relacji, konkursy i promocje;
:: Rozwój programu, katalogi nagród sezonowych i specjalnych;
:: Odpowiadanie na pytania uczestników, infolinia programu;
:: Obsługa prawna i podatkowa, regulaminy.