Kliknij enter aby zatwierdzić, ESC aby wyjść

Grupa VSC dla firmy NOKIA

Uruchomiliśmy program lojalnościowy dla marki NOKIA.

System lojalnościowy pod nazwą Partner Nokia for Lumia Windows Phone rozwija marketing relacji i motywuje partnerów handlowych do sprzedaży topowych modeli telefonów Klienta tj. smartfonów Nokia Lumia. Systemy lojalnościowe, które tworzy Grupa VSC słyną z innowacyjnych rozwiązań w wielu obszarach marketingu relacji – tak jest także w tym przypadku.

Programy lojalnościowe budowane w oparciu o badania satysfakcji klientów.
Grupa VSC zawsze buduje programy lojalnościowe oraz wszelkie w oparciu o badania marketingowe, w tym badanie satysfakcji klientów. Po przeprowadzeniu szeregu analiz Grupa VSC wykazała czy i w jakim stopniu target group Nokia postrzega programy motywacyjne oraz konkursy i promocje, w których nagrodą stają się np. nagrody finansowe, nagrody rzeczowe, dodatkowe przywileje i punkty oraz wartości dodane, jak np. dostęp do fachowej wiedzy. Wnioski z badania oczekiwań i satysfakcji stały się fundamentem, na którym została zbudowana dedykowana platforma www, kompatybilna z innymi modułami współtworzącymi systemy lojalnościowe VSC. Grupa VSC zaproponowała także Uczestnikom zdobywanie dodatkowych punktów oraz konkursy dedykowane dla poszczególnych grup potencjałowych.

Program lojalnościowy i marketing relacji.
Grupa VSC oferuje także obsługę kreatywną i produkcyjną. Studio graficzne Grupy VSC stworzyło całościowy key-visual komunikujący program motywacyjny, ściśle nawiązujący do charakterystycznych atrybutów naszego nowego Partnera. Program lojalnościowy objął panel komunikacji e-mail i sms, rozwijający marketing relacji oraz zapewniający szybki i skuteczny kontakt z Uczestnikami. System lojalnościowy obsługujący program partnerski pozwala także w przyjazny sposób pogłębiać wiedzę Uczestnika i jego umiejętności handlowe, a strona internetowa komunikująca program lojalnościowy przekazuje użyteczne komunikaty, np. na temat liczby zdobytych punktów i dostępnych nagród.

Własne Centrum Logistyki Nagród – nagradzanie w programie lojalnościowym.
Całościowa obsługa programu lojalnościowego to także obsługa nagradzania. Program partnerski Nokia otrzymał komfortowe wsparcie Centrum Logistyki Nagród Grupy VSC, które opracowało katalog nagród, liczący 100 różnorodnych markowych produktów, dostosowanych do grup wiekowych oraz zainteresowań Uczestników. Znalazły się w nim nie tylko popularne nagrody rzeczowe, ale także nagrody pieniężne. Grupa VSC zastosowała tu bankowe karty prepaid. System pre-paid został zintegrowany z oprogramowaniem składającym się na dedykowany system lojalnościowy Grupy VSC. Uczestnicy składają zamówienia zasileń pre-paid za pośrednictwem strony internetowej integrującej program lojalnościowy. Grupa VSC całościowo obsługuje pre-paid. W skład opieki wchodzą: produkcja kart prepaid, wysyłka kart prepaid oraz obsługa zasileń kart prepaid.

Więcej na temat:
System lojalnościowy i oprogramowanie do zarządzania programem lojalnościowym
Kompleksowa obsługa nagradzania – własne Centrum Logistyki nagród


Zobacz wszystkie Aktualności: